» چهره‌ها و نظریه‌پردازان
جین فلکس (۱۹۴۸- اکنون)
فمینیست موج سوم ـ فلکس بر آن است که “روابط جنسیتی هیچ جوهر ثابتی ندارند و در درون و در طول زمان تغییر می‌کنند”. جنسیت هم به عنوان مقوله‌ای تحلیلی و هم به عنوان یک فرآیند اجتماعی امری نسبی یا رابطه‌ای است یعنی روابط جنسیت فرایندهایی پیچیده و بی ثبات هستند که اجزای به هم […]
ترزا دلورتیس (۱۹۴۱- اکنون)
فمینیست موج سوم ـ دلورتیس می‌خواهد مشکل “مفهوم بندی زن” را به عنوان یک سوژه بررسی کند. این مشکل ناشی از تعارض میان “زن” به عنوان یک برساخته “مصنوعی” و “زنان” به عنوان “موجودات واقعی تاریخی” است. رابطه میان این دو مفهوم یعنی زن به عنوان سوژه‌ای تاریخی و زنی که گفتارهای هژمونیک تولید کرده‌اند، […]
لیندا مارتین آلکوف (۱۹۵۵- اکنون)
فمینیست موج سوم ـ لیندا مارتین آلکوف(Linda Martin Alcoff) بر آن است که فمینیسم “برداشتی از سوژه بودن” را تشویق می¬کند که “موضع تاریخی تغییر پذیر” را می‌پذیرد. سوژه محصول تجربه تاریخی است و در عین حال، نقطه عزیمت نظریه فمنیستی را تشکیل می¬دهدبه این ترتیب، جنسیت امری “طبیعی، زیست شناختی، جهان شمول، غیر تاریخی […]
ژولیا کریستوا (۱۹۴۱ – اکنون)
فمینیست موج سوم ـ راون کاو، نشانه شناس و فیلسوفی که آثارش بر تلاقی نوشتار، فرهنگ و عاملیت متمرکز است. نظریه های او درباره دلالت گری بر بسیاری از نظریه های فمینیستی معاصر تاثیر گذاشته است. کریستوا در نوشته هایش در وهله نخست به تفاوت جنسی و نحوه تاثیر آن بر شکل دادن افراد و […]
لوییس ایریگاری (۱۹۳۲ – اکنون)
فمینیست موج سوم ـ نظریات لوییس ایریگاری(luce Iriqaray) بازخوانی انتقادی نظریه فروید و تطبیق آن با بحث فرودستی زنان است. فروید اشکال بیولوژیک متفاوت دو جنس را منشا سرخورگی زنانه و تمایل زنان به جبران حقارت خود در اتصال با مردان می‌دانست. ایریگاری این برداشت را نادرست دانست و مدعی شد جهاز (آلت تناسلی) فیزولوژیک زن […]
هلن سیزو (۱۹۳۷- اکنون)
فمینیست موج سوم ـ کانون توجه الن سیزو(Helene Cixous) رابطه میان لیبیدوی زنانه و نوشته¬های زنان است. او نیز مانند ایریگاری جنسیت زن را متکسر می¬بیند و بر ناهمگنی زنانه تأکید دارد او بر آن است که “زن” را باید در “مبارزه اجتناب ناپذیرش” علیه ” مرد متعارف” دید، اما هیچ “زن عام” یا “زن […]
پل میشل فوکو (۱۹۲۶- ۱۹۸۴)
موج سوم فمینیسم ـ مسئله‌ای که در نظریات میشل فوکو(Paul Michel Foucault) طرح می‌شود، رابطه قدرت و دانش است. از نظر فوکو دانش و قدرت ارتباطی دوسویه دارند که نقش قدرت در آن قوی‌تر است؛ یعنی اگرچه دانش برای دانشمند، قدرت به ارمغان می‌آورد، اما اصالتا این قدرت است که تعیین کننده دانش است.(کرایب،۱۳۷۸: ۲۲۲) […]
ژاک لاکان (۱۹۰۱-۱۹۸۱)
موج سوم فمینیسم ـ ژاک لاکان(Lacan, Jacques) روان کاو فرانسوی که دیدگاه‌های او به نظریه فمنیستی یاری رساند، از جمله این نظراتش که: ۱- فرضیات فروید را باید به طور نمادین تفسیر کرد، ۲- زبان، شخص اجتماعی را می‌سازد، ۳- و برداشت او از ” مرحله آینه‌ای”. مرحله اینه ای به جای “رشک آلت نرینگی” […]
مونیک ویتیگ (۱۹۳۵- ۲۰۰۳)
فمینیست موج دوم ـ مونیک ویتیک(Monique Wittig) به عنوان یک رادیکال فمنیست در سال ۱۹۷۹ مقاله خود را در کنفرانس جنس دوم در نیویورک تحت عنوان ” انسان زن به دنیا نمی آید” عرضه کرد از نظر او این نظام پدر سالاری است که عملاً زنان و مردان را بوجود آورده استزنان یک گروه طبیعی […]
سیمون دو بووار (۱۹۰۸- ۱۹۸۶)
فمینیست موج دوم ـ فمینیسم اگزیستانسیالست سیمون دوبووار(Simone De Beauvoir) را، که در قالب کتاب جنس دوم در سال ۱۹۴۸ منتشر شد، معمولا جزء فمینیسم رادیکال دهه هفتاد قرار نمی دهند; اما به نظر می رسد به نوبه خود یک حرکت رادیکالیزاسیون در مسیر مطالعات و فعالیت های زنان بود.(مردیها و پاک نیا، ۱۳۸۸: ۱۰۹) سیمون […]
Copyright © 2012
Designed By Habil